Follow

Oh boy... Let's ignore the and growth _again_ in the . appreciated but not organised, no ; 100% focus on . Will avoid in 5 w?

RT @finhstamsterdam@twitter.com

Ok, komt ie-dan, het 136e OMT advies. Te zien als: u vraagt wij draaien en verwijt ons achteraf niet als we te optimistisch waren - advies.

tweedekamer.nl/downloads/docum

🐦🔗: twitter.com/finhstamsterdam/st

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Self-hosted social media platform by Jeroen Habets venturing into the world of Mastodon.